.

Frank Rino Solvang:Frigjort fra forkastelse

Toralf Bakke: Menigheten -Kristi Kropp


Vårfestene del 1 "Inntoget i Jerusalem"

Vårfestene del 2 "Jona tegnet"

Vårfestene del 3 "Shavuot-Pinsen"


Iris & John Hagen: Vil du bli velsignet?

Gunnar Rokseth: Lyset som stråler frem fra evangeliet

Janne Kristin Davik: Fokus på Herren


Jostein Skevik: Han ER!

Margun Skevik: Vær et forbilde!

Jostein Skevik: Livet