Del 2 -Kan vi stole på skriftene?

Del 1 -Profeten vi må adlyde

Del 3 -Den hebraiske Jeshua kontra den Greske Jesus

Del 4 -Faderens og sønnens navn