Søndagsmøte 9. august 2020

Jostein Skevik: Har du kjærlighet til Sannheten?


Vanja & Toralf Bakke: Den sunne og rette lære

Jostein Skevik: De troendes autoritet

Svein Nordvik: Tror du egentlig på det du tror på?

Marianne: Når Jesus ikke kommer


Knut Tømmerbakk: Gud har tro på deg!

Jostein Skevik: Et prøvet sinn


Anita B. Kartfjord: Herren Velsigne Deg!


Margun Skevik: Av HELE ditt hjerte

Jostein Skevik: Rett fokus

Margun Skevik: Hvordan bli fullkommen

Jostein Skevik:Fastsatte tider

Jostein Skevik: Få ut surdeigen!