Vi er en menighet som holder til på Høvik, 10 minutter sør for Oslo sentrum, på idylliske Høvik.  Møtelokalene våre er i Gamle Drammensvei 111, og kontoradressen er i Nedre Eikervei 14B i Drammen.

Menigheten Fellsskapet er en frittstående lokal kristen menighet tilsluttet den norske pinsebevegelse. Menigheten er lokalt forankret – globalt engasjert.

Vi i Fellesskapet ønsker å være levende vitnesbyrd om den oppstandne Jesus Kristus til alle generasjoner og vi legger vekt på å gi videre det Herren har gitt oss: Ekte kjærlighet fra Gud.

Menigheten Fellesskapet engasjerer seg i lokalt såvel som internasjonalt arbeid, både med evangeliseringsarbeid, undervisning og hjelp til selvhjelp.

Vi har flere egne predikanter og ofte internasjonale gjester på besøk.

Du er hjertelig velkommen til menighetens møter. Ta gjerne kontakt for en prat! Du kan sende mail til post@baerumskirken.org

Menighetens KONTONUMMER er 1503.31.78007. Dette er også for tiende.

PROSJEKT AFRIKA KONTO: 1503.36.40398 FOR TIDEN SAMLER VI INN TIL BRØNN I MUBENDE I UGANDA

Visjon:

Menigheten Fellesskapet bygger på fire pilarer:

1. Det lokale menighetsarbeid. Lukas 15

2. Velsigne Israel.

3. Engasjement for forfulgte og undertrykte, herunder den lidende kirke.

4. Misjon.

 

Levende

Bønn og Lovsang er sentrale deler av en menighets liv og tjeneste. En åndelig lengsel må møtes av en åndelig virkelighet. Virkelige behov må møtes av virkelige resultater.

Jesus lever – og Han kaller på deg.

Velkommen til Gudstjeneste ! :-)