Vi er en menighet som holder til på Høvik, 10 minutter sør for Oslo sentrum, på idylliske Høvik.  Møtelokalene våre er i Gamle Drammensvei 111, og kontor adressen er i Nedre Eikervei 14B i Drammen.
Menigheten Fellesskapet er en frittstående lokal kristen menighet tilsluttet den norske pinsebevegelse. Menigheten er lokalt forankret – globalt engasjert.
Vi i Fellesskapet ønsker å være levende vitnesbyrd om den oppstandne Jesus Kristus til alle generasjoner og vi legger vekt på å gi videre det Herren har gitt oss: Ekte kjærlighet fra Gud.Menigheten Fellesskapet engasjerer seg i lokalt såvel som internasjonalt arbeid, både med evangeliseringsarbeid, undervisning og hjelp til selvhjelp.Vi har flere egne predikanter og ofte internasjonale gjester på besøk.
Du er hjertelig velkommen til menighetens møter. Ta gjerne kontakt for en prat! Du kan sende mail til post@fellesskapet.org

Menighetens KONTONUMMER er 1503.31.78007. Dette er også for tiende.

PROSJEKT AFRIKA KONTO: 1503.36.40398

Visjon:

Menigheten Fellesskapet bygger på fire pilarer:

1. Det lokale menighetsarbeid. Menigheten Fellesskapet vil være en menighet med en klar forkynnelse bygget på Guds Ord – Bibelen. Vi ønsker å gi et fellesskap bygget på omsorg og tillit. Menigheten er en plass der den enkelte skal bli utrustet til tjeneste og oppmuntret til å gå ut i det kall og tjeneste Herren har for hver enkelt.
2. Velsigne Israel, i bønn og praktisk arbeid.
3. Engasjement for forfulgte og undertrykte, herunder den lidende kirke, stå opp for enkeltindivider og grupper Herren legger på vårt hjerte.
4. Misjon & Evangelisering.
Levende Bønn og Lovsang er sentrale deler av en menighets liv og tjeneste. En åndelig lengsel må møtes av en åndelig virkelighet. Virkelige behov må møtes av virkelige resultater. Jesus lever – og Han kaller på deg.
Velkommen til Gudstjeneste !