Vi er en menighet som holder til ca. 10 minutters kjøring sør for Oslo sentrum, på idylliske Høvik.  Møtelokalene våre er i Gamle Drammensvei 111, og kontor adressen er i Nedre Eikervei 14B i Drammen.

Menigheten Fellesskapet er en frittstående lokal kristen menighet  uten tilknytning til noe bestemt kirkesamfunn. Menigheten er lokalt forankret – globalt engasjert.

Vi i Fellesskapet ønsker å være levende vitnesbyrd om den oppstandne Jesus Kristus til alle generasjoner og vi legger vekt på å gi videre det Herren har gitt oss: Ekte kjærlighet fra Gud.Menigheten Fellesskapet engasjerer seg i lokalt såvel som internasjonalt arbeid, både med evangeliseringsarbeid, undervisning og hjelp til selvhjelp.Vi har flere egne predikanter og ofte internasjonale gjester på besøk.

Du er hjertelig velkommen til menighetens møter. Ta gjerne kontakt for en prat! Du kan sende mail til post@fellesskapet.org

Menighetens KONTONUMMER er 1503.31.78007. Dette er også for tiende.

PROSJEKT AFRIKA KONTO: 1503.36.40398

Visjon:

  • Bygge et felleskap der alle blir ivaretatt. Menigheten Fellesskapet vil være en menighet med en klar forkynnelse bygget på Guds Ord - Bibelen. Vi ønsker å gi et fellesskap bygget på omsorg og tillit.

  • Være et bønnens hus

  • Utruste gjennom undervisning i Guds ord. Oppmuntre og forløse mennesker ut i gaver og talenter

  • Reise opp profetisk lovsang og tilbedelse

  • Stå opp / be for den lidende menighet, samt ENKELTINDIVIDER OG GRUPPER HERREN LEGGER PÅ VÅRT HJERTE.

  • Ut fra skriftene vise Israels betydning i dag, både i inn og utland

  • Engasjere oss i Afrika, Israel, Europa og de steder / mennesker Gud legger på vårt hjerte.

Velkommen til å besøke oss i Misjonssentret på Høvik!

Lederteamet

Hoved-pastor Toralf Bakke


Vanja Bakke


Pastor Jostein Skevik


Margun SkevikAnita B. Kartfjord


Valerie Haslum

Del denne siden!