Toralf Bakke: Vi bygger Guds rike

Valerie Haslum: Tålmodighet -mens vi bygger

Margun Skevik: Bruk tungene!


Vanja Bakke: Nådegavene i Menigheten

Anita B. Kartfjord: Menighetens visjon og din plass

Jostein Skevik: Menighetens funksjon og ledelse