Jostein Skevik: Han ER!

Margun Skevik: Vær et forbilde!

Jostein Skevik: Livet


Toralf Bakke: Vi bygger Guds rike

Valerie Haslum: Tålmodighet -mens vi bygger

Margun Skevik: Bruk tungene!


Vanja Bakke: Nådegavene i Menigheten

Anita B. Kartfjord: Menighetens visjon og din plass

Jostein Skevik: Menighetens funksjon og ledelse


Gunnar Rokseth: Åndens frukter og litt til

Jostein Skevik: Jesus eller Jeshua?

Jostein Skevik: Herrens Navn -hvilket navn?


Axel Coldevin: Forbildet Timoteus

Jostein Skevik: Pastor Jesus

Jostein Skevik: Den profetiske gjenopprettelsen


Valerie Haslum: Wakey-wakey, show a leg!

Anita B. Kartfjord: Guds kjærlighet til oss

Vanja Bakke: Helbredelse som gir varig endring


Valerie Haslum: NÅDE!?!

Margun Skevik: Lovsang -på autopilot eller fra hjertet?

Jostein Skevik: Det gjelder liv eller død!


Toralf Bakke: Hør vekterne!

Jostein Skevik m. flere: Brennende i Ånden

Jostein Skevik: En helt ny start


Toralf Bakke: Rykk tilbake til start!

Vanja Bakke: Gjenkjenn Ånden

Jostein Skevik: Sa Jesus virkelig det?


Gunnar Rokseth: Bønn & Arbeid

Anita B. Kartfjord: Hvem vil bane vei for evangeliet?

Toralf Bakke: Du er kalt ut!


Jostein Skevik: Kongen Lever!

Valerie Haslum: Innføring til himmelens rettsaler

Nina Rokseth: Lev i lyset!


Valerie Haslum: Brøl som løven!

Jostein Skevik: En herlig fremtid! (Endetiden del 2)

Vanja Bakke: Et bøyd hjerte


Jostein Skevik: Men,.. Hva om? (Endetiden del1)

Anita Kartfjord: Vi må be frem Guds hjerte

Margun Skevik: Det er ikke gjort på 15 minutter


Toralf Bakke: Menigheten, Guds dreieskive

Anita Kartfjord: Sabbatshvilen

Vanja Bakke: Sann Enhet


Vanja Bakke: Tjen Herren med iver!

Jostein Skevik: Hold ut!

Jostein Skevik: Gud Åpenbart


Vanja Bakke: Hvordan bli stående

Jostein Skevik: Julens påskebudskap!

Margun Skevik: Kunnskap & Visdom


Jostein Skevik: Salvelsen

Jostein Skevik: Hva er sannheten?

Elisabeth Mork: Aldri Alene!


          Søndagsmøten 18. oktober

Jostein Skevik: Menigheten er Herrens forordning

Anita B. Kartfjord: Er du virksom for Gud?


Jostein Skevik: Menigheten er Herrens forordning

Valerie Haslum og Gunnar Rokseth

Jostein Skevik: Jesus kommer snart i herlighet!


Sterkt vitnesbyrd: Jesus satte Tove fri fra New Age

Jostein Skevik: Tid for Omvendelse og Gjennombrudd!

Jostein Skevik: Opprykkelsen er utsatt!


Margun Skevik: Hva er den hellige ånd?

Søndagsmøte 9. august 2020

Jostein Skevik: Har du kjærlighet til Sannheten?


Vanja & Toralf Bakke: Den sunne og rette lære

Jostein Skevik: De troendes autoritet

Svein Nordvik: Tror du egentlig på det du tror på?

Marianne: Når Jesus ikke kommer


Knut Tømmerbakk: Gud har tro på deg!

Jostein Skevik: Et prøvet sinn


Anita B. Kartfjord: Herren Velsigne Deg!


Margun Skevik: Av HELE ditt hjerte

Jostein Skevik: Rett fokus

Margun Skevik: Hvordan bli fullkommen

Jostein Skevik:Fastsatte tider

Jostein Skevik: Få ut surdeigen!